Điều Khoản ICT360 Affiliates

Điều khoản & Điều kiện

1. Phương pháp theo dõi

a. ICT360 và Bên Liên Kết đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi nền tảng Hệ Thống của ICT360 bằng cách sử dụng cookie trên trình duyệt của người dùng để truy ngược giao dịch về một nhà liên kết cụ thể và sử dụng thiết bị ID để theo dõi giao dịch được thực hiện từ chương trình ứng dụng của ICT360.

b. ICT360 tính một giao dịch cho Bên Liên Kết là giao dịch được nhấp chuột cuối cùng trong một chuỗi nhiều lần nhấp chuột.

c. Cookie sẽ tồn tại trong vòng 30 ngày.

2. Những điều Bên Liên Kết không được thực hiện

a. Bên Liên Kết không hoặc sửa đổi các Tài liệu Quảng cáo và nội dung được truy cập thông qua các nền tảng Hệ Thống của ICT360, trừ khi được ICT360 đồng ý bằng văn bản.

b. Bên Liên Kết không được sử dụng thư quảng cáo điện tử để quảng bá cho ICT360, trừ khi được ICT360 đồng ý bằng văn bản.

c. Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liên quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ, trừ khi được ICT360 đồng ý bằng văn bản.

d. Bên Liên Kết không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng/chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hiện diện của ICT360trên các trang mạng/ điện thoại di động.

e. Nghiêm cấm sử dụng SEM và quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu ICT360 hoặc nhãn hiệu riêng để dẫn đến trang Sản phẩm của ICT360.

f. Việc quảng cáo cho ICT360 thông qua các hoạt động trên mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Pinterest, Twitter) chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu, trừ khi được ICT360 đồng ý bằng văn bản.

g. Nghiêm cấm việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay xổ số nào, trừ khi được ICT360 đồng ý bằng văn bản.

h. Bên Liên Kết sẽ không được mua bất kỳ Sản phẩm nào thông qua các tài liệu Quảng cáo được ICT360 cung cấp, để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào.

i. Bên Liên Kết không được thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên website www.ict360.vn dưới bất kì hình thức nào.

3. Trách nhiệm của Bên Liên Kết

a. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường lệ của Kênh truyền thông hoặc các Kênh truyền thông có liên quan khác của mình.

b. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với ICT360, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của ICT360 không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác.

c. Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các cookie chỉ khi tài liệu quảng cáo hiện hữu trên Chương trình Liên kết ICT360 đang được hiển thị trên Trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức.

d. Bên Liên Kết chỉ được quảng bá các phiếu mua hàng ưu đãi mà ICT360 đã phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết.

e. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các tài liệu quảng cáo của ICT360 khỏi trang mạng điện tử của Bên Liên Kết khi ICT360 có yêu cầu.

f. Nếu ICT360 bị bên thứ ba kiện dựa trên vi phạm các nghĩa vụ trong Hợp Đồng của Bên Liên Kết hoặc dựa trên các vi phạm pháp luật của Bên Liên Kết liên quan đến vị trí đăng tải các tài liệu quảng cáo của ICT360, Bên Liên Kết có nghĩa vụ bồi thường cho ICT360 đối với tất cả các yêu cầu mà bên thứ ba xác lập dựa trên các hành vi vi phạm đã nêu trên.

g. Bên Liên Kết cam kết rằng mình đã có và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, giấy chấp thuận, phê duyệt, đăng ký hoặc tài liệu tương tự, để triển khai các vấn đề dự tính trong Hợp Đồng này và sẽ thực hiện Hợp Đồng này theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

h. Bên Liên Kết phải xác nhận với ICT360 từng đơn vị thứ cấp của mình, bao gồm việc xác định sự phân chia, hoạt động, và chèn các tham số theo dõi riêng biệt để cho phép theo dõi hoạt động kinh doanh.

BQT: ICT360

0
Siêu Thị Viễn Thông ICT360 - Niềm Tin Thương Hiệu Việt back to top